תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר WP-FIX (“האתר”) בבעלות Media BLVD (“בעלי האתר”). השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים המוצעים דרכו, כפוף לתנאים אלה (“תנאי השימוש”), למדיניות הפרטיות של בעלי האתר, הזמינה בקישור: מדיניות פרטיות ולהוראות נוספות כמצוין באתר. תנאים אלה מגדירים את היחסים בין בעלי האתר וכל מי מטעמה, לבין כל אדם (“משתמש” או “אתה”) אשר עושה שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי בעלי האתר באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הקיימים באתר, לכל מטרה.

קניין רוחני של האתר

 1. כל מידע ו/או תוכן ו/או תמונות המופיעים באתר, לרבות טקסטים, תצלומים, גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, וכיוצ”ב, לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר.
 2. הנך מתחייב שלא להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, לעבד, לבצע הנדסה הפוכה, איחסון בארכיון, תרגום, עריכה מחדש, הלחנה, שידור וכיו”ב, למכור, להשכיר, להפיץ, לשדר, להדפיס, לשנות או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר, התכנים והשירותים המצויים בו, או להפר בכל צורה אחרת את זכויותיהם של בעלי האתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר באתר ובתכנים המופיעים בו.

שימושים אסורים

 1. הנך מתחייב בזאת לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא:
 2. לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר.
 3. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 4. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת.
 5. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר, וכל פעילות אחרת באתר הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר והתכנים המוגשים לציבור דרך האתר ניתנים כמות שהם (As is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. כל שימוש באתר או הסתמכות על התכנים או השירותים, ככל שישנם, המוצעים באתר תיעשה אפוא על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
 2. בעלי האתר לא יהיו אחראיים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, הפסד, או פגיעה מכל סוג בקשר עם האתר ו/או התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים השונים המוצעים באתר, או בקשר עם כל פעולה שנעשתה על ידך בעקבות או בקשר עם האתר. בין היתר, בעלי האתר לא יהיו אחראיים כלפיך עקב נזקים הנובעים מהפרעות, הפסקות, נפילות, תקלות או כשלים באתר ו/או בשירותים.
 3. הנך מאשר כי ידוע לך כי האתר מאפשר לבצע שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות (פייסבוק, אינסטגרם וכו’), וכולל קישורים לעמודי החברה ברשתות חברתיות. כל שיתוף של תכנים מהאתר ברשתות חברתיות ו/או גלישה בעמודי החברה ברשתות חברתיות עלול להיות כפוף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות של הרשתות החברתיות.

שירותי האתר

 1. אתר wp-fix מציג מגוון שירותים: שירותי תיקונים, שידרוגים, התקנות, איחסון וניהול אתרי וורדפרס. על מנת לרכוש את אחד מהשירותים המוצעים, יש לפתוח פניה באתר, באמצעותה יקבלו מנהלי האתר מידע על השירות המבוקש ע”י מבקש השירות.
 2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ והינם סופיים.
 3. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מחירי הפריטים והמשלוחים שבאתר, להציע הטבות והנחות או לבטלן, ללא הודעה מראש וללא הסבר. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהופיע באישור ההזמנה שקיבלת בדוא”ל.
 4. במידה ומדובר בשירות תיקון באג/תקלה, יופנה מבקש השירות לרכישת השירות. אם תוך 24 שעות מרכישת השירות, לא יצליחו מנהלי האתר לפתור את הבעיה, יוחזר למבקש השירות, מלוא הסכום אותו שילם.
 5. wp-fix מציע חבילות שירות שונות על בסיס חודשי במסגרת מנוי. התשלום הינו לשלושה חודשים מראש. המנוי מתחדש באופן קבוע, אלא אם נשלחה למנהלי האתר הודעת ביטול בכתב, לפחות 14 יום לפני מועד החידוש הקרוב. או לחלופין באמצעות ביטול המנוי ע”י הלקוח עצמו באתר פייפאל.
 6. שעות תמיכה הניתנות בחבילות השירות השונות אינן נצברות והן מתאפסות בתחילת כל חודש.
 7. הסליקה לאתר מתבצעת על ידי חברת PayPal, המגינה על המידע הפיננסי שלך באמצעות מערכות הגנה ואבטחה מובילות. פרטי האשראי שלך אינם מגיעים לידי החברה, גם לאחר אישור ההזמנה. לחילופין, פרטיך האישיים (שם, דוא”ל, טלפון וכתובת) יישמרו על ידי החברה.
 8. חשבוניות יצאו ללקוח בשם Media BLVD.

שונות

 1. בעלי האתר רשאים להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי הסכם זה, או חלק מהן.
 2. השימוש באתר ובשירותים והוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כפופים לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע אליהם הינו בבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו.
 3. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה של בעלי האתר וללא הודעה מראש. כמו כן, שמורה לבעלי האתר הזכות לשנות ולגרוע מן השירותים המוצעים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם, ללא הודעה מראש. אנו ממליצים לשוב ולבקר דף זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן בשינויים השונים.
 4. במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי ההסכם יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 5. בעלי האתר מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.
0